Velkommen til Øyane ASVO A/S

Informasjon om smittevern hjå oss

Me er ei bedrift som skal ivareta personar som ikkje er i stand til å utføre arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. Øyane ASVO A/S tilbyr tilrettelagte arbeidsplassar til kvar enkelt, som slik blir ein bidrags-ytar i samfunnet – i staden for ein bidrags-mottakar. Vår overordna verdi er TRU: Dette står for Tryggleik, Rausheit og Utvikling. Hjå oss skal ein trygg arbeidsplass med stor takhøgde og gode utviklings-mogelegheiter vere standarden! Me har TRUa på kvart enkelt menneske!

Me tilbyr varierte tenester og har avdelingar som:


Frå Facebook:

3 weeks ago

I dag fekk me besøk av Odd Harald Hovland, 2. kandidat til Stortingsvalet for Arbeiderpartiet i Hordaland valkrets, og frå Etne Ap: Tollef ... See more

3 weeks ago

I dag var me heldige å få besøk av ei herlig gjeng med 6-åringar fra Natur-avdelinga i Enge barnehage. Her ser dei på korleis rulla fungerer. ... See more

1 month ago

Øyane Asvo er stolt av å kunne sei at me nå er bedriftsmedlem av Mental Helse.

For kun 1500kr i året kan din bedrift også støtte det gode ... See more