Me er ei bedrift som skal ivareta personar som ikkje er i stand til å utføre arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. Hos oss kan den enkelte få utvikle seg og betra livskvaliteten sin gjennom arbeid.

Her skal ein få ein meiningsfylt kvardag, å kjenna gleda av å gjere noko nyttig.

Øyane ASVO A/S tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgåver til kvar enkelt. Vårt mål er å gjere brukar til ein bidrags-ytar i samfunnet, i staden for ein bidrags-mottakar.

Me har vår overordna verdi me kalla for TRU: Dette står for Tryggleik, Raushet og Utvikling

Me tilbyr varierte tenester og har avdelingar som:

  • Vaskeri
  • Pakke-avdeling
  • Transport
  • Hjelpemidler
  • Logo-Brodering
  • Makulering

Frå Facebook:

1 week ago
Litledalen lys – Handlaga lys frå Etne

Nytt år, ny drakt! Me arbeidar med ei ny nettside no, så www.asvo-etne.no kjem til å vere litt av og på til me er ferdige. Til dess kan du jo ... See more

Publisert 6. januar 20216. januar 2021Produkter Kvart lys me lagar er eit stykke handverk av høgste kvalitet. Me nyttar berre råvarer av høgste ... See more

1 month ago
Scandic Maritim

Fantastisk tiltak fra Smaken av Vikingland, Haugesund Sentrum og Scandic Maritim. Håper du tar turen. Julestemningen siger garantert på.☃️

1 month ago
Litledalen Lys

Da var produksjonen av Litledalen Lys godt i gang her på Øyane Asvo.
Vi har også fått på plass en liten butikk.
DU er hjertelig velkommen innom ... See more