Velkommen til Øyane ASVO A/S

Informasjon om smittevern hjå oss

Me er ei bedrift som skal ivareta personar som ikkje er i stand til å utføre arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. Øyane ASVO A/S tilbyr tilrettelagte arbeidsplassar til kvar enkelt, som slik blir ein bidrags-ytar i samfunnet – i staden for ein bidrags-mottakar. Vår overordna verdi er TRU: Dette står for Tryggleik, Rausheit og Utvikling. Hjå oss skal ein trygg arbeidsplass med stor takhøgde og gode utviklings-mogelegheiter vere standarden! Me har TRUa på kvart enkelt menneske!

Me tilbyr varierte tenester og har avdelingar som:


Frå Facebook:

5 days ago

Nå er det snart tid for dekkskift. Ta gjerne kontakt med Gregor, vår gode bilmekaniker - som kan mere enn å bygge Lego! 😀

1 week ago

Øyane Asvo har denne veka fått ny varebil. Det var vår sjåfør Anders, som var til Haugesund og henta bilen.

2 months ago

I dag fekk me besøk av Odd Harald Hovland, 2. kandidat til Stortingsvalet for Arbeiderpartiet i Hordaland valkrets, og frå Etne Ap: Tollef ... See more