Velkommen til Øyane ASVO A/S

Informasjon om smittevern hjå oss

Me er ei bedrift som skal ivareta personar som ikkje er i stand til å utføre arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. Øyane ASVO A/S tilbyr tilrettelagte arbeidsplassar til kvar enkelt, som slik blir ein bidrags-ytar i samfunnet – i staden for ein bidrags-mottakar. Vår overordna verdi er TRU: Dette står for Tryggleik, Rausheit og Utvikling. Hjå oss skal ein trygg arbeidsplass med stor takhøgde og gode utviklings-mogelegheiter vere standarden! Me har TRUa på kvart enkelt menneske!

Me tilbyr varierte tenester og har avdelingar som:


Frå Facebook:

2 months ago

De flotte adventslysa finner du hos oss nede på Tongane. Ta kontakt på tlf: 995 40 722 eller sollaug@asvo-etne.no

"Nå tenner vi to lys i kveld, ... See more

2 months ago

2 months ago

“NÅ TENNER VI DET FØRSTE LYS”
Nå tenner vi det første lys, alene må det stå.
Vi venter på det lille barn som i en krybbe lå

Produsert ... See more