Velkommen til Øyane ASVO A/S

Informasjon om smittevern hjå oss

Me er ei bedrift som skal ivareta personar som ikkje er i stand til å utføre arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. Øyane ASVO A/S tilbyr tilrettelagte arbeidsplassar til kvar enkelt, som slik blir ein bidrags-ytar i samfunnet – i staden for ein bidrags-mottakar. Vår overordna verdi er TRU: Dette står for Tryggleik, Rausheit og Utvikling. Hjå oss skal ein trygg arbeidsplass med stor takhøgde og gode utviklings-mogelegheiter vere standarden! Me har TRUa på kvart enkelt menneske!

Me tilbyr varierte tenester og har avdelingar som:


Frå Facebook:

1 month ago

Hurra! 😃Me er kjempeglade for at me no har fått godkjenning som bilverkstad 01 (opp til 3,5 tonn) - ei spanande og relevant ny ... See more

2 months ago

Har du lyst på et gavekort på 550,- hos Litledalen lys? Følg Facebook-siden vår, så er du med i trekningen! Vi trekker ut en vinner 19. mai ... See more

2 months ago

No kan du leige stillas hjå oss - og me kan og sette det opp for deg om du ynskjer. For meir informasjon, sjå denne ... See more

2 months ago

Påskestemningen er allerede på plass her på Øyane Asvo🐣🐥🐣

4 months ago

Miljørapport for 2020 er no klar:
https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/126888

5 months ago

Nytt år, ny drakt! Me arbeidar med ei ny nettside no, så www.asvo-etne.no kjem til å vere litt av og på til me er ferdige. Til dess kan du jo ... See more

6 months ago

6 months ago

6 months ago

8 months ago

I dag , 15/10 har vi markert refleksens dag. Det er veldig viktig for våre arbeidstakere å være godt synlige når de går til jobb om morgenen, ... See more

« 1 of 2 »