Velkommen til Øyane ASVO A/S

Informasjon om smittevern hjå oss

Me er ei bedrift som skal ivareta personar som ikkje er i stand til å utføre arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. Øyane ASVO A/S tilbyr tilrettelagte arbeidsplassar til kvar enkelt, som slik blir ein bidrags-ytar i samfunnet – i staden for ein bidrags-mottakar. Vår overordna verdi er TRU: Dette står for Tryggleik, Rausheit og Utvikling. Hjå oss skal ein trygg arbeidsplass med stor takhøgde og gode utviklings-mogelegheiter vere standarden! Me har TRUa på kvart enkelt menneske!

Me tilbyr varierte tenester og har avdelingar som:


Frå Facebook:

2 weeks ago

På Øyane ASVO starter dagen klokka 07.00. Når sola står opp, er me allerede godt igang med dagen. 🍁🍂☀️

2 weeks ago

Gladnyhet!! 🍂🍁

Endelig kan vi vaske for privatpersoner igjen. Vi starter mandag 4. oktober.

Reidun er klar til å ta imot. Maskinen er stor ... See more