Heim

Velkommen til Øyane ASVO A/S    


Me er ei bedrift som skal ivareta personar som ikkje er i stand til å utføre arbeid i den ordinære arbeidsmarknaden. Hos oss kan den enkelte få utvikle seg og betra livskvaliteten sin gjennom arbeid.


Her skal ein få ein meiningsfylt kvardag, å kjenna gleda av å gjere noko nyttig.


Øyane ASVO A/S tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgåver til kvar enkelt. Vårt mål er å gjere brukar til ein bidrags-ytar i samfunnet, i staden for ein bidrags-mottakar.


Me har vår overordna verdi me kalla for TRU: Dette står for Tryggleik, Raushet og Utvikling


Me tilbyr varierte tenester og har avdelingar som:


  • Vaskeri
  • Pakke-avdeling
  • Transport
  • Hjelpemidler
  • Logo-Brodering
  • Makulering

© Øyane ASVO 2018