Utleige av stillas

Me leiger ut stillas til privatpersonar og bedrifter. Om ynskjeleg kan me og tilby oppsett av stillas av personell med godkjenning.

Stillaset kan monterast på fleire vis. Maksimal lengde er 15 meter i ein etasje, eller gavloppsett på 9 meters bredde og om lag 8 meter i høgda (plattformhøgde). Det er også mogeleg å sette opp stillaset som dobbelt rullestillas.

Ta kontakt med oss for eit tilbod.

53 75 69 18 | @ Skriv til oss.